NOČNA URINSKA VREČKA NE-STERILNA 2000 ml

NOČNA URINSKA VREČKA NE-STERILNA 2000 ml
ZZZS šifra: 1111

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: osebni zdravnik
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: ocena osebnega zdravnika
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali uporablja urinal kondom ali cistostomski kateter, če je treba preko noči zbrati večji volumen urina tako, da se nočna urinska vrečka priključi na vrečko za seč ali zbiralnik za seč.