PLENICE ZA TEŽKO INKO. – obseg pasu 80-100 cm, nočna – ZBIRNA NAR.

PLENICE ZA TEŽKO INKO. – obseg pasu 80-100 cm, nočna – ZBIRNA NAR.
ZZZS šifra: 1171

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: osebni zdravnik
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: največ 30 kosov na mesec
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad štiri leta in pol in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 80 do 100 cm, ima pravico do največ 30 kosov na mesec.