VOZIČEK NA ELEKTROMOTORNI POGON

VOZIČEK NA ELEKTROMOTORNI POGON
ZZZS šifra: 0536

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: specialist
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: 36 mesecev – zavarovane osebe, ki so v delovnem razmerju ali opravljajo samostojno dejavnost, se redno šolajo oziroma so na rehabilitaciji
60 mesecev – ostali
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Paraliza ali izredno oslabela moč zgornjih udov pri bolezenskih stanjih, ki utemeljujejo pridobitev vozička na ročni pogon.