ORTOZA ZA POGAČICO-desna

ORTOZA ZA POGAČICO-desna
ZZZS šifra: 0356

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: specialist
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: 6 mesecev do 7 let
10 mesecev od 7 do 18 let
24 mesecev od 18 let
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

KEFP po konzervativno zdravljeni luksaciji ali subluksaciji patele.