BLAZINA ZA POSTELJO ZAHTEVNEJŠA

BLAZINA ZA POSTELJO ZAHTEVNEJŠA
ZZZS šifra: 0804

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: specialist
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: 36 mesecev
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Zavarovana oseba pri kateri je iz zdravstvene dokumentacije in izvida razvidna ena od navedenih bolezni ali zdravstvenih stanj:
1. po poškodbi ali obolenju hrbtenjače,
2. huda oblika nevropatij,
3. ostala nevrološka obolenja in poškodbe živčevja,
4. živčno-mišična bolezen,
5. multipla skleroza,
6. cerebralna paraliza,
7. po obolenju in/ali poškodbi možganov,
8. revmatično obolenje,
9. po težkih prirojenih in pridobljenih deformacijah v področju medenice, je upravičena do zahtevnejše blazine za posteljo, če je:
– nepomična s polno izgubo senzorike v predelu hrbta in sedala,
– popolnoma negibna, da leže niti malo ne more spremeniti položaja telesa.