DODATEK PAS ZA UDE

DODATEK PAS ZA UDE
ZZZS šifra: 0544

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: specialist/osebni zdravnik
IZPOSOJA: DA/NE
DOBA TRAJANJA: 36 mesecev – zavarovane osebe, ki so v delovnem razmerju ali opravljajo samostojno dejavnost, se redno šolajo oziroma so na rehabilitaciji
60 mesecev – ostali
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Pri stalni vezanosti na 0503-Voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali 0505-Voziček na ročni pogon aktivni, ali 0536-Voziček na elektromotorni pogon, oz. pri vezanosti na 0504-Voziček na ročni pogon standardni, ali 0540-Voziček na ročni pogon za otroke standardni, je v primeru nezadostne kontrole položaja udov, oseba upravičena do dodatka-pas za ude.

Povezani izdelki…