BLAZINA ZA SEDEŽ ZELO ZAHTEVNA

BLAZINA ZA SEDEŽ ZELO ZAHTEVNA
ZZZS šifra: 0806

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: specialist
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: 36 mesecev
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Zavarovana oseba pri kateri je iz zdravstvene dokumentacije in izvida razvidna ena od navedenih bolezni ali zdravstvenih stanj:
1. po poškodbi ali obolenju hrbtenjače,
2. huda oblika nevropatij,
3. ostala nevrološka obolenja in poškodbe živčevja,
4. živčno-mišična bolezen,
5. multipla skleroza,
6. cerebralna paraliza,
7. po obolenju in/ali poškodbi možganov,
8. revmatično obolenje,
9. po težkih prirojenih in pridobljenih deformacijah v področju medenice, je upravičena do blazine za sedež zelo zahtevne, če je:
– nepomična s polno izgubo senzorike v predelu sedala,
– nepomična, sedi na vozičku povsem pasivno in ne more popravljati položaja telesa med sedenjem, ima kotrakture v sklepih spodnjih udov več kot 35° (izjema hipotona stanja), je brez aktivne motorike v trupu, ima deformacije trupa s skoliozo več kot 35° in nagnjenostjo medenice več kot 15° (oseba je po kriterijih za vozičke razvrščena v zelo težko gibalno oviranost),
– nepomična ali še delno pomična s popolno oziroma nepopolno izgubo senzorike v predelu sedala, ki se je v preteklosti že zdravila zaradi kožne razjede in ima na koži v predelu sedala znake grozeče razjede (rdečina, oteklina, lokalno povišana temperatura – 1. in 2. stopnje po Shei),
– nepomična ali še delno pomična s popolno oziroma nepopolno izgubo senzorike v predelu sedala, ki ima na koži v predelu sedala razjede 3. in 4. stopnje po Shei.