VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLAGO ZA KOLOSTOMO

VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLAGO ZA KOLOSTOMO
ZZZS šifra: 1015

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: osebni zdravnik
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: ocena osebnega zdravnika
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Kolostoma pri osebi, ki uporablja enodelni sistem.