ORTOZA- TORAKALNI OPRTNIK (TO)

ORTOZA- TORAKALNI OPRTNIK (TO)
ZZZS šifra: 0334

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: specialist
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: 24 mesecev
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

KEFP po neuspešnem operativnem zdravljenju subluksacij ali luksacij sternoklavikularnega ali akromioklavikularnega sklepa.