TERAPEVTSKI VALJ ZA OTROKA Z MOTORIČNO PRIZADETOSTJO

TERAPEVTSKI VALJ ZA OTROKA Z MOTORIČNO PRIZADETOSTJO
ZZZS šifra: 0515

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: specialist, tudi v razvojni ambulanti
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: 36 mesecev
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Otrok do 15 let starosti s centralno motorično prizadetostjo.