DODATEK PAS ZA TELO V OBLIKI ČRKE “H”

DODATEK PAS ZA TELO V OBLIKI ČRKE “H”
ZZZS šifra: 0543

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: specialist
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: 36 mesecev – zavarovane osebe, ki so v delovnem razmerju ali opravljajo samostojno dejavnost, se redno šolajo oziroma so na rehabilitaciji
60 mesecev – ostali
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Pri stalni vezanosti na 0503-Voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali 0505-Voziček na ročni pogon aktivni, ali 0539-Voziček transportni za otroke, ali 0536-Voziček na elektromotorni pogon je, v primeru nezadostne kontrole položaja trupa, oseba upravičena do dodatka-pas za telo v obliki črke “H”.

Povezani izdelki…