STALNI URINSKI KATETER Z ZAMAŠKOM NAVADNI

STALNI URINSKI KATETER Z ZAMAŠKOM NAVADNI
ZZZS šifra: 1196

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: osebni zdravnik
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: 14 dni
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Popolna bolezenska inkontinenca urina.