INDIVIDUALNO IZDELANI ČEVLJI – NAJZAHTEVNEJŠI *CENA POVPREČNEGA ČEVLJA je delež cene, ki jo zavarovana oseba plača sama in znaša za vse velikosti 41,73€.

INDIVIDUALNO IZDELANI ČEVLJI – NAJZAHTEVNEJŠI *CENA POVPREČNEGA ČEVLJA je delež cene, ki jo zavarovana oseba plača sama in znaša za vse velikosti 41,73€.
ZZZS šifra: 0437

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: specialist, določen s sklepom ZZZS *1
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: 8 mesecev do 18 let
12 mesecev po 18. letu
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Zavarovana oseba, pri kateri individualno izdelani čevlji ali zahtevnejši individualno izdelani čevlji niso ustrezni in potrebuje najzahtevnejše individualno izdelane čevlje, ki so izdelani po podkolenskem mavčnem odlitku ali s CAD-CAM tehnologijo, če:
– ima zaradi izpaha, preloma ali večjih kostnih izrastkov zelo močno deformiran skočni sklep in stopalo ter so deformacije zatrjene;
– ima močno deformirano paralitično ali paretično stopalo z zatrjenimi deformacijami;
– ima amputacijo po Lisfrancu ali Chopartu;
– ima Charchojevo stopalo ali diabetično stopalo IV. rizične skupine, z II. stopnjo deformiranosti in ranami na podplatu.