DODATEK STRANSKA OPORA ZA TRUP

DODATEK STRANSKA OPORA ZA TRUP
ZZZS šifra: 0545

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: specialist, tudi v razvojni ambulanti
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: 36 mesecev – zavarovane osebe, ki so v delovnem razmerju ali opravljajo samostojno dejavnost, se redno šolajo oziroma so na rehabilitaciji
60 mesecev – ostali
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Pri stalni vezanosti na 0503-Voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali 0505-Voziček na ročni pogon aktivni, ali 0539-Voziček transportni za otroke, ali 0536-Voziček na elektromotorni pogon ali uporabi pripomočka 0557-Stolček za otroke z motorično prizadetostjo do 7. leta starosti oz. 0558-Stolček za otroke z motorično prizadetostjo od 7. do 18. leta starosti je, v primeru nezadostne kontrole položaja trupa pri sedenju, oseba upravičena do dodatka-stranska opora za trup.