BLAZINA ZA POSTELJO

BLAZINA ZA POSTELJO
ZZZS šifra: 0801

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: osebni zdravnik
IZPOSOJA: DA
DOBA TRAJANJA: 36 mesecev
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Grozeči dekubitus.

Povezani izdelki…