APARAT ZA DOLOČANJE GLUKOZE V KRVI

APARAT ZA DOLOČANJE GLUKOZE V KRVI
ZZZS šifra: 1231

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: specialist
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: 60 mesecev
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki aktivno sodeluje pri zdravljenju in je usposobljena za izvajanje *samokontrole in **samo-vodenja:
− če se trajno zdravi z inzulinom,
− če ima neurejeno sladkorno bolezen na kombinirani peroralni terapiji, ko začne z edukacijo za inzulinsko zdravljenje ali
− če ima ugotovljeno sladkorno bolezen v času nosečnosti ali dojenja.
Zavarovana oseba s prirojeno ali pridobljeno motnjo presnove, ki ima za posledico hiperinzulinemijo, ta pa hipoglikemijo, če aktivno sodeluje pri zdravljenju in je usposobljena za izvajanje samokontrole in samo-vodenja.
*Samokontrola je kontrola glukoze v krvi, medceličnini ali urinu.
**Samo-vodenje je takojšen ukrep za dosego ciljne vrednosti glikemije.
Samokontrolo in samo-vodenje izvede zavarovana oseba sama ali oseba, ki zanjo skrbi.