VREČKA ZA SEČ NE-STERILNA MED 1300 IN 2000 ml

VREČKA ZA SEČ NE-STERILNA MED 1300 IN 2000 ml
ZZZS šifra: 1106

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: osebni zdravnik
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: ocena osebnega zdravnika
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina, ki uporablja urinal kondom.