VREČKA ZA ILEOSTOMO

VREČKA ZA ILEOSTOMO
ZZZS šifra: 1013

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: osebni zdravnik
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: ocena osebnega zdravnika
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Ileostoma pri osebi, ki uporablja dvodelni sistem. Kolonostoma s kratkim delom debelega črevesja oz. izločanjem tekočega blata.