VOZIČEK TRANSPORTNI ZA OTROKE

VOZIČEK TRANSPORTNI ZA OTROKE
ZZZS šifra: 0539

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: specialist
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: 36 mesecev – zavarovane osebe, ki so v delovnem razmerju ali opravljajo samostojno dejavnost, se redno šolajo oziroma so na rehabilitaciji
60 mesecev – ostali
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Amputacija obeh spodnjih udov nad kolenom. Amputacije obeh spodnjih udov pod kolenom in aplikacija protez ni možna. Amputacija enega spodnjega uda, ko zaradi napredovanja bolezni na drugi strani ni mogoče napraviti proteze in omogočiti hojo. Popolnoma ohromela spodnja uda. Motorične motnje, ki onemogočajo hojo. Amputacija enega zgornjega in spodnjega uda. Težki vnetni procesi na velikih sklepih spodnjih udov ali težke posledice politravm na teh sklepih s kontrakturami. Popolnoma hrom zgornji in spodnji ud na isti strani, hoja pa ni možna zaradi drugih bolezni ali drugih medicinskih razlogov. Eksartikulacija v kolku z zasevki novotvorb v spodnjih udih.

Povezani izdelki…