STALNI URINSKI KATETER SILIKONSKI ZA ŠEST TEDNOV

STALNI URINSKI KATETER SILIKONSKI ZA ŠEST TEDNOV
ZZZS šifra: 1195

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: osebni zdravnik
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: 42 dni
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Popolna bolezenska inkontinenca urina.