PREDLOGA ZA TEŽKO INKO., vpojnost vsaj 1000 ml – ZBIRNA NAR.

PREDLOGA ZA TEŽKO INKO., vpojnost vsaj 1000 ml – ZBIRNA NAR.
ZZZS šifra: 1166

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: osebni zdravnik
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: največ 120/150 kosov na mesec
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina ima pravico do največ 120 kosov na mesec. Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata ima pravico do največ 120 kosov na mesec.
Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kosov na mesec.