PLENICE ZA OTROKE DO 25 kg

PLENICE ZA OTROKE DO 25 kg
ZZZS šifra: 1161

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: osebni zdravnik
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: največ 120/150 kosov na mesec
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

*Zavarovana oseba z bolezensko inkontinenco urina ali blata, stara nad štiri leta in pol, telesno težo do 25 kg, ima pravico do največ 120 kosov na mesec.
Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni od dopolnjenega tretjega leta starosti pravico do največ 150 kosov na mesec.