ORTOZA – PAS KRIŽNI KLASIČNI (LSO)

ORTOZA – PAS KRIŽNI KLASIČNI (LSO)
ZZZS šifra: 0339

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: specialist
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: 24 mesecev
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Operirana hernia disci brez večjih nevroloških izpadov. Stabilna spondilolisteza ali frakture vretenc brez nevroloških izpadov.