KOŽNA PODLAGA (PLOŠČICA) ZA VGREZNJENE STOME

KOŽNA PODLAGA (PLOŠČICA) ZA VGREZNJENE STOME
ZZZS šifra: 1021

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: osebni zdravnik
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: ocena osebnega zdravnika
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Dvodelni sistem pri vgreznjeni: kolostomi ali ileostomi ali urostomi.