KILNI PAS – INGVINALNI ENOSTRANSKI

KILNI PAS – INGVINALNI ENOSTRANSKI
ZZZS šifra: 0901

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: osebni zdravnik
IZPOSOJA: NE
DOBA TRAJANJA: 8 mesecev do 18 let
12 mesecev po 18. letu
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
(Za obnovljivo naročilnico je medicinski kriterij za večino vrst MP enak, kot v primeru predpisa na običajno naročilnico. Če je le-ta drugačen, je to posebej navedeno.)

Inoperabilna enostranska ingvinalna kila.