NEGOVALNA ELEKTRIČNA POSTELJA

ELEKTRIČNA NEGOVALNA POSTELJA S TRAPEZOM ZA OBRAČANJE, VAROVALNIMA POSTELJNIMA OGRAJICAMA IN POSTELJNO MIZICO
ZZZS šifra: 0566

PRISTOJNOST ZA PREDPIS: osebni zdravnik
IZPOSOJA: DA
DOBA TRAJANJA: 60 mesecev
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI:
 »Zavarovana oseba ima pravico do električne negovalne postelje s trapezom za obračanje, ograjicama in mizico, če je preko noči in večji del dneva vezana na posteljo tako, da je večino osnovnih življenjskih aktivnosti ali negovalnih postopkov treba opraviti v postelji ter pri tem potrebuje pomoč druge osebe.
Zavarovana oseba ima pravico do električne negovalne postelje s trapezom za obračanje, ograjicama in mizico, čeprav večji del dneva ni vezana na posteljo, v primeru, da zaradi bolezni ali poškodbe osrednjega in perifernega živčevja, bolezni mišic, amputacije več udov ali drugih bolezni, ki vodijo v težjo gibalno oviranost ali hude kognitivno-vedenjske okvare, potrebuje stalno delno pomoč, nadzor ali je popolnoma odvisna od tuje pomoči pri izvajanju osnovnih dnevnih aktivnosti.«

 

Povezani izdelki…

MEDICINSKI PRIPOMOČKI

ELEKTRIČNA NEGOVALNA POSTELJA

1.010,50  z DDV